Galeria skamieniałego


drewna


Skamieniałe drewno ze zbiorów Pracowni Paleobotanicznej uporządkowane według miejsca pochodzenia (znalezienia) eksponatów. Przy fotografiach znajdują się podstawowe informacje oraz wymiary prezentowanych okazów.

Wybierz kraj pochodzenia skamieniałego drewna z mapy lub indeksu.

Argentyna
Wybierz kraj
Wybierz kraj

Indeks prezentowanych okazów

W nawiasach podana jest liczba prezentowanych eksponatów z wymienionych państw, a ponadto nazwy (rodzajowe, gatunkowe – czasem jedynie klasa) zidentyfikowanych okazów.

Argentyna (14) Araucaria mirabilis, Araucaria elongata, Cycadeoidea, Palmoxylon, szpilkowe (iglaste), Pararaucaria patagonica

Australia (62) Cibotium tasmanense, Claytosmunda, Donponoxylon benettii (dawniej „Pentoxylon” sp.), Lunea jonesii, Millerocaulis cf. kidstonii (Ashicaulis cf. kidstonii), Millerocaulis, Myriophyllum, Oguracaulis banksii, Osmundacaulis, Osmundacaulis pruchnickii, Palaeosmunda williamsii, Palmoxylon queenslandicum, Tasmanopteris richmondii, Yulebacaulis normanii, Williamsoniaceae, szpilkowe (iglaste)

Austria (13) Osmunda, Quercoxylon, korzeń Quercoxylon, Sequoioxylon, Taxodioxylon, szpilkowe (iglaste)

Brazylia (50) Agathoxylon, Amyelon, Arthropitys, Botryopteris nollii, Dernbachia brasiliensis, Grammatopteris freitasii, Psaronius, Psaronius brasiliensis, Psaronius sinuosus, Sphenophyllum, Tietea singularis, Tuvichapteris

Chiny (2) nagozalążkowe

Czechy (46) Arthropitys, Botryopteris cf. forensis, Dadoxylon, Myeloxylon, Pectichnus multicylindricus (ichnotakson), Psaronius, Sigillaria, Stigmaria, Tempskya, szpilkowe (iglaste), liściaste, niezidentyfikowany korzeń

Egipt (3) szpilkowe (iglaste), liściaste

Francja (10) Psaronius, Sigillaria brardii

Indie (5) nagozalążkowe

Indonezja (9) Dryobalanops, Palmoxylon, przedstawiciel okrytozalążkowych

Kenia (1) liściaste

Kolumbia (1) szpilkowe (iglaste)

Libia (6) Palmoxylon, szpilkowe (iglaste), liściaste

Madagaskar (53) Gwiazda Dadoxylon, Podocarpoxylon, Rhexoxylon, nagozalążkowe, szpilkowe (iglaste)

Mongolia (1) Palmoxylon

Namibia (2) szpilkowe (iglaste)

Niemcy (32) Agathoxylon, Arthropitys bistriata, Dadoxylon saxonicum, Medullosa, Medullosa leuckartii, Medullosa stellata, Myeloxylon elegans, Psaronius, Sequoioxylon, Tylodendron, Woodworthia, liściaste

Oman (1) kalamit

Paragwaj (11) Dadoxylon, Guairea carnieri, Rhexoxylon, Tietea singularis, Tuvichapteris solmsii

Peru (1) szpilkowe (iglaste)

Polska (160) Arthropitys, Artisia, Calamites, Conantiopteris, Cordaixylon brandlingii, Cycadeoidea, Dadoxylon, Lepidodendron, Lepidodendron obovatum, Lepidodendron valkmannianum, Lithocarpoxylon, Medullosa cf. stellata, Mesocalamites cistiformis, Osmundaceae, Pectichnus multicylindricus (ichnotakson), Platanoxylon, Psaronius, Sigillaria, Stigmaria ficoides, Symplocopteris, Taxodioxylon taxodii, Tempskya, Tylodendron, benetyty, paprociowe, nagozalążkowe, korzeń dębu, liściaste, szyszka Pinus, bursztyn z fragmentami drewna, gagat

Rosja (1) nagozalążkowe

Słowacja (15) szpilkowe (iglaste), liściaste

Turcja (23) szpilkowe (iglaste)

Ukraina (19) Arthropitys, Artisia, Callixylon, Pectichnus multicylindricus (ichnotakson), szpilkowe (iglaste)

USA (176) Acrostichum, Amyridoxylon cf. ordinatum, Ankyropteris, "Araucarioxylon arizonicum", Asolanus camptotaenia, Behuninia, Caulopteris, Cedroxylon, Celtis occidentalis (nasiona), Cupressinoxylon, Cyathodendron texanum, Cycadeoidea, gwiazda "Dadoxylon", Equisetites, Ficoxylon, Hermanophyton, Laurinoxylon, Lepidodendron, Lepidophloios, Mennegoxylon jonesii, Palmoxylon, Pandanus, Pinuxylon, Platanoxylon, Populoxylon, Protoyucca shadishii, Prunioxylon, Psaronius, Quercoxylon, Schilderia adamanica, Schinoxylon, Sequoioxylon, Sequoia dakotensis (szyszka), Taxodioxylon, Tempskya, Ulmoxylon, Woodworthia, Woodworthia arizonica, benetyt, trzcinopalma, niezidentyfikowany korzeń, szpilkowe (iglaste)

Węgry (22) Betuloxylon, owocostan Liquidambar changii, Quercoxylon, Rhizocaulon huberi, okrytozalążkowe (liściaste), szpilkowe (iglaste)

Wielka Brytania (32) Asteroxylon mackiei, Arthropitys communis, Cycadeoidea megallophylla, kłos zarodniowy kalamita, Lepidodendron selaginoides, Lyginopteris oldhamia, Nipa burtini (owoc palmy), Protocupressinoxylon purbeckensis, Tempskya erosa, okrytozalążkowe (liściaste), szpilkowe (iglaste), gagat, nasiona

Wietnam (1) liściaste

Zimbabwe (14) Rhexoxylon africanum, Woodworthia, benetyt, szpilkowe (iglaste)


Na początek strony