Serwis poświęcony jest skamieniałościom drewna rozmaitych roślin, głównie drzewiastych.

Przedstawia informacje dotyczące procesów powstawania skamieniałego drewna, sposobów jego mineralizacji oraz różnorodności gatunkowej, a także fotografie mikroskopowe i tomogramy drewna – Pracownia.

Prezentuje fotografie eksponatów z różnych stron świata, które znajdują się w zbiorach Pracowni – Galeria.

Życzę inspirującego spaceru po świecie skamieniałego

drewna –

Sandra Niemirowska